Köketsmat

JGL-utbildning – ledarskap och jämställdhet

Date

pexels-andrea-piacquadio-3760514

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att frågorna tas på allvar och orden ska omsättas i handling i våra organisationer. Metoo-rörelsen visar att behovet av kunskap och utbildning om normer och normsystem är större än vad många av oss tidigare har förstått.

För att förebygga sexuella trakasserier, dominanstekniker och andra ovälkomna beteenden behöver vi grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämlikhet.

Syftet med JGL utbildning är att tillföra kunskap om destruktiva strukturer, så att deltagarna självständigt kan förhålla sig till jämställdhetsfrågor på ett sakligt sätt, genom ökad medvetenhet om normer.

JGL syftar till att tillföra kunskap om destruktiva strukturer kring sexuella trakasserier, så att deltagarna kan motivera sin ståndpunkt i frågor som rör jämställt ledarskap med ökad medvetenhet om samhällsnormer. Många statliga organisationer har signalerat sitt intresse för den här typen av utbildning, på grund av MeToo-rörelsen som har lett till att den här typen av frågor oftare tas upp i den allmänna diskussionen.

Det kan vara svårt att förändra långvariga system eller sätt att göra saker inom en organisation, men JGL strävar efter att skapa en miljö anpassad för alla anställda, så att alla känner sig bekväma och respekterade på jobbet oavsett könsidentitet. Den här typen av utbildning ger utrymme för individer att utforska hur de kan vara medskyldiga till att upprätthålla skadliga könsstereotyper och system, även om de inte menar det.

Genom öppenhet och transparens börjar många företag förstå att de måste göra bättre ifrån sig när det gäller personalmoralen kring dessa viktiga frågor. JGL erbjuder företag de verktyg de behöver för att omvandla sin arbetsplatskultur till en kultur som uppfyller alla anställdas behov.

Slutsats

MeToo-rörelsen har kastat ljus över hur mycket systemförändring som behövs kring sexuella trakasserier på alla arbetsplatser. JGL ger anställda de verktyg de behöver för att åstadkomma denna förändring inom sin egen organisation. Den här typen av utbildning uppmuntrar till diskussioner om samhällsnormer och hur de kan upprätthålla ojämlika maktdynamiker mellan olika kön inom en organisation. Om ditt företag är intresserat av att ta steg mot att bli mer inkluderande för alla anställda är JGL utbildning på corecode.se ett utmärkt alternativ!

Fler
artiklar