Köketsmat

Odla örter i amplar och skörda enklare

Date

Odla enkelt i amplar och planteringskrukor

Att odla i planteringskrukor och amplar är praktiskt. Du kan betydligt enklare hantera och skörda i din örtträdgård om du har dina örter på höjden istället för i rabatter eller i trädgårdsland. Välj ut dina favoritörter och plantera dessa närmre din köksutgång och du kommer att njuta av detta mer frekvent. På så sätt får du färskare och mer lättillgängliga örter till din matlagning. Planterar du i amplar så är det även enklare att komma ihåg att använda dessa och du kommer få mer smakrik mat.

Hur du ska tänka om du har ogräs intill ditt trädgårdsland

Att använda sig av ogräsbekämpning kring ditt trädgårdsland kan kännas lite obekvämt framförallt om du har en ekologisk odling. Det kan självklart behövas bekämpas med ogräsbekämpning ibland om det är invasiva arter. Men du kan i såna fall testa att manuellt ta bort ogräset eller behandla det med något som inte sprider sig och framförallt är organiskt nedbrytbart.

Du kan få massor med trädgårdstips på nätet hur du kan tänka för att odla så ekologiskt som det bara går utan att skada dina grönsaker, örter eller dina frukter som du vill använda i din matlagning.

Näring och gödsel till dina grönsaker och trädgård

När du odlar grönsaker kan du behöva olika typer av näring som exempelvis tomatnäring eller annan typ av gödsel till din trädgård så kan du behöva gödsel av olika slag och du är det bra om den är skonsam för din jord och dina plantor. Ibland brukar en gammal trädgård behöva lyftas upp med lite gödsel, som om thujorna börjar bli lite hängiga så kan du behöva speciell tuja gödsel.

Om gräsmattan är full med mossa eller ojämn så kan du behöva tillföra gräsmattegödsel för att få bästa resultat. Det är då bra att se till så detta håller det krav som du ställer på din trädgård, och har en tydligt innehållsdeklaration som är lätt att förstå.

Fler
artiklar